SỨ MỆNH

 

Mục tiêu

Faroson tin vào một cách tiếp cận kinh doanh: Lợi ích của con người đều được đặt trước lợi nhuận. Sứ mệnh của chúng tôi là đối xử với nhân viên của mình như gia đình và tin rằng họ được đối xử công bằng hơn, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi tin tưởng vào việc trả một mức lương công bằng để đảm bảo họ có thể chăm sóc gia đình của họ.
Chúng tôi tin rằng trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất của chúng tôi và không nên coi đó là điều hiển nhiên. Nếu chúng ta chăm sóc nó, nó sẽ chăm sóc chúng ta. Do đó, chúng tôi tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi tin rằng hình thức lợi nhuận doanh nghiệp hài lòng nhất là hình thức trả lại cho những người và cộng đồng làm cho nó có thể.

Nếu Faroson có thể vận hành thành công theo triết lý này, thì có lẽ mọi công ty trên thế giới cũng vậy.

Tầm nhìn của người sáng lập

Hiệp hội các sản phẩm tự nhiên cố gắng đạt được một thị trường rộng lớn hơn, dễ tiếp cận hơn cho các sản phẩm tự nhiên sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.


“Trở thành và được công nhận là công ty hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích và tin tưởng và là những người tạo ra giá trị chiến thắng trong ngành của họ.

Tuyên bố về giá trị

Trở thành Công ty bổ sung dinh dưỡng có giá trị và được tôn trọng nhất trên thế giới. Không phải vì quy mô của chúng tôi, mà vì khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các giải pháp sáng tạo và cam kết vững chắc về chất lượng.

Khách hàng trọng điểm

Mọi quyết định của chúng tôi đều thông qua Bộ lọc giá trị khách hàng. Nếu điều đó không mang lại giá trị cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng với niềm đam mê hoàn hảo trong mọi tương tác của khách hàng.

Sự đổi mới

Chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu của khách hàng bằng cách lắng nghe và phản hồi với tinh thần cấp bách. Đổi mới cũng có nghĩa là tiếp tục đánh giá và cải tiến các quy trình của chúng tôi để mang lại sản phẩm và giá cả tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi.

Chất lượng

Chúng tôi cam kết chất lượng vượt trội từ khâu phát triển sản phẩm đến khi xuất xưởng thành phẩm. Chất lượng có nghĩa là vượt ra ngoài các yêu cầu cơ bản của cGMP. Mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của họ và sự hài lòng của khách hàng.

Lòng tin

Tại Faroson, khách hàng của chúng tôi được đảm bảo mức độ chuyên nghiệp, chính trực, minh bạch và bảo mật cao nhất

Làm việc theo nhóm | Chúng tôi làm việc cùng nhau

Văn hóa của Faroson là khuyến khích và khen thưởng sự hợp tác. Trong khi hướng tới sự cân bằng lành mạnh giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu nhóm, chúng tôi thống nhất trong một tầm nhìn chung cho công ty của chúng tôi.

Chính trực | Chúng tôi làm điều đúng đắn

Faroson cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất bất cứ khi nào chúng tôi kinh doanh, công khai, trung thực và minh bạch và đảm bảo an toàn cho sản phẩm của chúng tôi và các Công ty của chúng tôi.

Trách nhiệm

Mỗi người trong tôi tại Faroson chịu trách nhiệm về những đóng góp mà chúng tôi tạo ra cho công ty, khách hàng và cộng đồng nơi chúng ta đang sống và hoạt động.


Sự tôn trọng

Faroson luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho bản thân và những người khác bằng cách nuôi dưỡng tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp cởi mở và lắng nghe tích cực ở mọi cấp độ. Chúng tôi nhận ra lợi ích của sự khác biệt của chúng tôi.

Nhanh nhẹn

Tại Faroson, các Cộng sự của chúng tôi luôn học hỏi, đặt câu hỏi và thách thức hiện trạng trong nỗ lực trở thành người tốt nhất.